Välkommen


Människor kan råka ut för många olika sorters svårigheter genom livet då man kan behöva samtalsstöd eller psykologisk behandling. Det kan röra sig om relationer, problem i arbetslivet, livsstilsfrågor, stress, svåra vägval, kriser eller låg självkänsla. Det kan också handla om psykisk ohälsa i form av t ex depressioner, fobier, oro, ångest, tvångssyndrom, utmattningssyndrom, ätstörningar, missbruk eller beroende.

Jag är psykolog och arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en stor samling arbetsmetoder baserade på gedigen vetenskaplig grund.